KẾ HOẠCH TUYỂN SINH HỌC SINH LỚP 1 VÀ LỚP 6 NĂM HỌC 2022-2023

* Kế hoạch tuyển sinh File DBF (Bạn xem File gốc tại đây)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

TRƯỜNG PTCS NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

Số:        /KH-PTCS NĐC

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2022

 

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH LỚP 1 VÀ LỚP 6

Năm học 2022 – 2023

 


Căn cứ vào Điều lệ trường phổ thông có nhiều cấp học;

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu;

Căn cứ vào hướng dẫn số 942/SGDĐT-QLT ngày 12/4/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2022 – 2023;

Căn cứ Quyết định số 626/QĐ-SGDĐT ngày 29/4/2022 của Sở GDĐT về việc giao chỉ tiêu kế hoạch tuyển sinh mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2021 – 2022 cho các trường trực thuộc Sở GDĐT;

Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu xây dựng kế hoạch tuyển sinh lớp 1 và lớp 6 năm học 2022 – 2023

 cụ thể như sau:

 

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

1. Tổ chức tuyển sinh đúng Quy chế, đảm bảo khách quan, thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh, đặc biệt là đối với các em học sinh khiếm thị.

2. Đảm bảo tuyển hết số lượng học sinh khiếm thị trên địa bàn Hà Nội vào lớp Can thiệp sớm, lớp Can thiệp kĩ năng, lớp 1 và lớp 6, bao gồm trẻ mù hoàn toàn , trẻ nhìn kém (thị lực có kính dưới 3/10).

3. Tăng chất lượng công tác tuyển sinh, chú ý công tác xét tuyển đối tượng học sinh không khuyết tật vào lớp 1 và lớp 6; ưu tiên tuyển học sinh có khả năng hòa nhập tốt, tích cực giúp đỡ học sinh khiếm thị; học sinh mà cha mẹ có nguyện vọng cho con học hòa nhập cùng với học sinh khiếm thị.

 

II. TÌNH HÌNH THỰC TẾ CỦA NHÀ TRƯỜNG

* Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, có nhiệm vụ dạy hòa nhập trẻ khiếm thị với trẻ không khuyết tật. Vì vậy, các em học sinh không khuyết tật trong lớp học hòa nhập cần có khả năng học tập và có một số kĩ năng cần thiết để có thể hỗ trợ các bạn khuyết tật trong lớp được tốt nhất.

* Do đặc thù về phương thức dạy học hòa nhập nên đối tượng trẻ không khuyết tật được nhận vào trường là các em có hộ khẩu tại Hà Nội, không phải quy định theo tuyến như các trường công lập khác.

* Các em học sinh khiếm thị trước khi vào học hòa nhập cần được can thiệp các kĩ năng chuyên biệt. Các kĩ năng này được can thiệp càng sớm càng tốt nhất là trong độ tuổi mầm non từ 0 – 6 tuổi. Vì vậy cần thiết phải có lớp can thiệp sớm cho trẻ khiếm thị ở độ tuổi này.

* Một số trẻ khiếm thị mắc thêm các tật khác như tự kỉ, tăng động, khó khăn trong giao tiếp, các bệnh về trí não… (trẻ đa tật) ngày càng tăng. Các trẻ này không thể đáp ứng được việc học hòa nhập cùng các trẻ không khuyết tật mà cần có các giờ học can thiệp để hình thành kĩ năng. Vì vậy cần thiết phải có lớp can thiệp kĩ năng dành cho đối tượng trẻ khiếm thị đa tật này để đảm bảo quyền được đến trường cho các em.

* Thuận lợi:

- Được Sở Giáo dục và Đào tạo trực tiếp chỉ đạo công tác tuyển sinh.

- Là trường có cả hai cấp học Tiểu học và THCS nên việc tuyển sinh lớp 6 có nhiều thuận lợi khi áp dụng theo Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014, Thông tư 22/2016/ BGDĐT ngày 06/11/2016, Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 và Thông tư 27/2020/TT- BGDĐT ngày 4/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh THCS và học sinh Tiểu học.

* Khó khăn:

Đối tượng trẻ khiếm thị đa tật trong những năm gần đây ngày càng tăng, nhà trường chưa có biên chế giáo viên cho lớp dạy đối tượng này nên việc sắp xếp giờ học theo ca cho các con còn nhiều khó khăn.

Do đặc thù là trường dạy học hòa nhập nên số lượng học sinh không khuyết tật được tuyển phụ thuộc vào tỉ lệ học sinh khiếm thị. Vì vậy số lượng học sinh có nhu cầu nhập học tại trường luôn vượt quá chỉ tiêu được duyệt.

 

III. KẾ HOẠCH TUYỂN SINH CỦA NHÀ TRƯỜNG

  1. Dự kiến số lượng học sinh tuyển vào trường năm học 2022 – 2023

Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường năm học 2022 – 2023, căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm của Sở Giáo dục và Đào tạo giao cho nhà trường, trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu dự kiến xin tuyển số lượng học sinh như sau:

- Đối với trẻ khiếm thị: Tuyển hết số trẻ khiếm thị trong độ tuổi trên địa bàn Hà Nội. Trong đó:

               + Lớp can thiệp sớm (dành cho trẻ khiếm thị từ 0 – 6 tuổi) và Lớp Can thiệp kĩ năng dành cho trẻ khiếm thị từ 6 tuổi trở lên: Tuyển 15 học sinh.

- Đối với học sinh vào lớp 1: Tuyển 175 học sinh (5 lớp, trong đó có 15 học sinh khiếm thị)

- Đối với học sinh vào lớp 6: Tuyển 135 em (3 lớp, trong đó có22 học sinh khiếm thị)

 

  1. Phương thức tuyển sinh

2.1.Đối với học sinh khiếm thị

a) Đối tượng:

- Học sinh khiếm thị trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Điều kiện:

+ Độ tuổi:

        Tuổi của trẻ khiếm thị vào học lớp Can thiệp sớm là 0 – 6 tuổi (sinh năm 2016 – 2021).

        Tuổi của trẻ khiếm thị vào học lớp Can thiệp kĩ năng là 6 – 9 tuổi (sinh năm 2013 – 2016)

        Tuổi của trẻ khiếm thị vào học lớp 1 là 6 – 9 tuổi (sinh năm 2013 – 2016).

        Tuổi của trẻ vào học lớp 6 là 11 – 14 tuổi (sinh năm 2008 – 2011).

+ Học sinh khiếm thị (hoặc cha mẹ học sinh khiếm thị) có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội.

b) Hồ sơ:

     + Đơn xin học (theo mẫu)

     + Bản chính học bạ Tiểu học (đối với học sinh tuyển vào lớp 6)

     + Bản sao có công chứng Giấy chứng nhận khuyết tật do Chủ tịch UBND xã (phường) cấp (theo mẫu số 07 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 37/2012/TTLT – BLĐTBXH – BYT – BTC – BGD & ĐT ngày 28/12/2012)

     + Giấy khám sức khỏe và các giấy tờ có liên quan.

     + Bản photo giấy khai sinh hợp lệ (không cần công chứng kèm theo bản chính để đối chiếu)

     + Bản phô tô sổ hộ khẩu (không cần công chứng, kèm theo bản chính để đối chiếu) hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của công an quận, huyện, thị xã hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của công an cấp phường, xã, thị trấn hoặc bản xác nhận thông tin về cư trú theo mẫu CT07 ngày 15/5/2021 của Bộ Công an.

    + Hồ sơ cá nhân (theo mẫu của nhà trường) kèm theo 4 ảnh 3 x 4.

 

2.2. Đối với học sinh lớp 1

a) Đối tượng:

- Học sinh trên địa bàn Hà Nội.

- Điều kiện:

    + Độ tuổi: Trẻ sinh từ 01/01/2016 đến 31/12/2016.

    + Trẻ hoặc cha, mẹ trẻ có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội.

b) Phương thức: Xét tuyển theo thứ tự ưu tiên các đối tượng sau:

- Đối tượng 1: Con các gia đình thuộc đối tượng chính sách theo quy định gồm:

    + Con liệt sĩ; Con thương binh; Con bệnh binh;

    + Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học;

    + Con của người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh;

    + Con của Anh hùng lực lượng vũ trang, con của Anh hùng lao động;

    + Con của người có công với cách mạng quy định tại Điểm a, b, d Khoản 1 Điều 2 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL – UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005 được sửa đổi, bổ sung theo Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16 tháng 7 năm 2012.

- Đối tượng 2: Học sinh mà cha mẹ có nguyện vọng cho con học hòa nhập với học sinh khiếm thị; bản thân học sinh có khả năng và sẵn sàng giúp đỡ học sinh khiếm thị.

c) Hồ sơ:

     + Đơn xin học (theo mẫu)

     + Bản photo giấy khai sinh hợp lệ (không cần công chứng, kèm theo bản chính để đối chiếu).

     + Bản phô tô sổ hộ khẩu (không cần công chứng, kèm theo bản chính để đối chiếu) hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của công an quận, huyện, thị xã hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của công an cấp phường, xã, thị trấn hoặc bản xác nhận thông tin về cư trú theo mẫu CT07 ngày 15/5/2021 của Bộ Công an.

   + Giấy chứng nhận thuộc diện đối tượng được ưu tiên, khuyến khích (nếu có).

     

2.3. Đối với học sinh lớp 6

a) Đối tượng:

- Học sinh trên địa bàn Hà Nội.

- Điều kiện:

    + Độ tuổi: Học sinh vào học lớp 6 là 11 tuổi (sinh từ 01/01/2011 đến 31/12/2011).

    + Học sinh hoặc cha mẹ học sinh có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội.

    + Học sinh đã hoàn thành chương trình Tiểu học.

b) Phương thức: Xét tuyển.

*Căn cứ vào kết quả rèn luyện và học tập của học sinh ở cấp Tiểu học để xét tuyển học sinh lớp 6 như sau:

- Đối tượng 1: Học sinh học lớp 5 trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu có kết quả rèn luyện và học tập 5 năm học Tiểu học: Phẩm chất và năng lực xếp loại tốt và được khen thưởng HS hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

- Đối tượng 2: học sinh học lớp 5 tại các trường Tiểu học trên địa bàn Thành phố, có kết quả rèn luyện và học tập 5 năm học Tiểu học: Phẩm chất và năng lực xếp loại tốt và được khen thưởng HS hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

 - Đối tượng 3: Học sinh mà cha mẹ có nguyện vọng cho con học hòa nhập với học sinh khiếm thị; bản thân học sinh có khả năng và sẵn sàng giúp đỡ học sinh khiếm thị. Ưu tiên các đối tượng:

      + Con liệt sĩ; Con thương binh; Con bệnh binh;

      + Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học;

      + Con của người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh;

      + Con của Anh hùng lực lượng vũ trang, con của Anh hùng lao động;

      + Con của người có công với cách mạng quy định tại Điểm a, b, d Khoản 1 Điều 2 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL – UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005 được sửa đổi, bổ sung theo Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16 tháng 7 năm 2012.

- Học sinh đạt giải trong các cuộc thi dành cho học sinh phổ thông được quy định tại công văn 4520/SGDĐT-QLT ngày 22/12/2017 của Sở GDĐT Hà Nội:

- Học sinh đã học Tiểu học tại trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu hoặc có anh/ chị/ em ruột đang là học sinh của trường Nguyễn Đình Chiểu

c) Hồ sơ:

     + Đơn xin học theo mẫu.

     + Bản chính học bạ Tiểu học có xác nhận đã hoàn thành chương trình Tiểu học.

     + Bản sao giấy khai sinh hợp lệ (không cần công chứng, kèm theo bản chính để đối chiếu).

     + Bản photo sổ hộ khẩu (không cần công chứng) kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của công an quận, huyện, thị xã hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của công an cấp phường, xã, thị trấn hoặc bản xác nhận thông tin về cư trú theo mẫu CT07 ngày 15/5/2021 của Bộ Công an.

     + Quyết định cho phép học vượt lớp, được vào học ở độ tuổi cao hơn độ tuổi quy định (nếu có).

     + Giấy chứng nhận thuộc diện đối tượng được ưu tiên, khuyến khích (nếu có).

 

3. Kế hoạch tổ chức thực hiện

Sau khi được Sở Giáo dục – Đào tạo duyệt Kế hoạch Tuyển sinh và ra Quyết định giao chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2022 – 2023, nhà trường sẽ tổ chức thực hiện kế hoạch như sau:

- Thành lập Hội đồng tuyển sinh năm học 2022 – 2023; Hiệu trưởng là Chủ tịch hội đồng tuyển sinh.

- Thống nhất các tiêu chí, biểu mẫu đánh giá sơ bộ về trẻ khiếm thị thuộc các đối tượng tuyển sinh:

    + Trẻ khiếm thị học lớp can thiệp sớm (không mắc các tật khác).

    + Trẻ khiếm thị học lớp can thiệp kĩ năng (trẻ đa tật)

    + Trẻ khiếm thị học hòa nhập lớp Một.

    + Trẻ khiếm thị học hòa nhập lớp Sáu.

- Tổ chức rà soát, thống kê kết quả học tập rèn luyện của học sinh lớp Năm (Dự kiến từ 6 – 10/7/2022)

- Ra thông báo tuyển sinh học sinh khiếm thị năm học 2022 – 2023 (Gửi kèm dự thảo Thông báo về việc tuyển sinh học sinh khiếm thị của trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu năm học 2022 – 2023 để Sở xét duyệt).

- Thông báo công khai các tiêu chí xét tuyển, chỉ tiêu tuyển sinh và các quy định về độ tuổi, hồ sơ, thời gian tuyển sinh.

- Thời gian tuyển sinh:

     + Đối với học sinh không khuyết tật:

                         HS lớp 1: Tuyển sinh từ ngày 13/7/2022 đến hết ngày 15/7/2022.

HS lớp 6: Tuyển sinh từ ngày 16/7/2022 đến hết ngày 18/7/2022

     + Đối với học sinh khiếm thị: Tuyển sinh từ ngày 13/7/2022 đến hết ngày 15/7/2022

(Lưu ý: Các trường hợp học sinh khiếm thị đến tuyển sinh cha mẹ phải đưa con lên Viện Mắt trung ương khám và có giấy xác nhận để hoàn thiện hồ sơ nhập học)

 

4. Phân công nhiệm vụ Hội đồng tuyển sinh năm học 2022 – 2023

 

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

CHỨC DANH

NHIỆM VỤ

1. Bà Lương Thu Hòa

Phó Hiệu trưởng

Chủ tịch

Phụ trách chung

2. Bà Trần Thị Phương Lan

Phó Hiệu trưởng

Phó Chủ tịch

Phụ trách TS HSKT, hồ sơ

3. Bà Đỗ Thị Thủy

Phó Hiệu trưởng

Ủy viên

Phụ trách TS lớp 1

4. Ông Dương Trọng Nghiệp

Tổ trường Chuyên môn

Ủy viên

Phụ trách TS lớp 6

5. Bà Dương Thu Hằng

Trưởng Ban thanh tra

Ủy viên

Phụ trách thu hồ sơ lớp 1

6. Bà Trần Thị Kính

Thanh tra

Ủy viên

Phụ trách thu hồ sơ lớp 6

7. Bà Lê Thị Diên

Thư kí hội đồng

Thư ký

Phụ trách biên bản, hồ sơ

 

Nơi nhận:                                                                             

- Giám đốc Sở GDĐT (để báo cáo);

- Phòng Quản lý thi Sở GDĐT;

- Lưu VP. 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Phạm Thị Kim Nga

PHÊ DUYỆT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ  NỘI

 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUYỂN SINH VÀO LỚP CAN THIỆP, LỚP 1, LỚP 6

Năm học 2022 – 2023

(Kèm theo Kế hoạch số      - KH/NDC ngày 12/5/2022)

Thời gian

Nội dung

Người thực hiện

Trước 18/5

Lập kế hoạch tuyển sinh, hoàn thiện các bộ tiêu chí đánh giá học sinh khiếm thị, thông báo tuyển sinh học sinh khiếm thị, công văn gửi Đài phát thanh và TH Hà Nội, báo Hà Nội mới để phối hợp trong việc thông báo TS HSKT.

BGH

25/5

Nộp Kế hoạch tuyển sinh của trường về Sở GD & ĐT.

Văn phòng

25/5

Gửi công văn cho Đài phát thanh và TH Hà Nội, báo Hà Nội mới để thông báo về tuyển sinh HSKT.

Tổ GDĐB

Trước 27/5

Hoàn thành cấp mã số học sinh cho cha mẹ học sinh (khối 5, khối 9)

Văn phòng, GVCN

13/7 đến 15/7

Tuyển sinh HSKT và HS lớp CTS, CTKN, lớp 1

Hội đồng tuyển sinh

16/7 đến 18/7

Tuyển sinh lớp 6

Hội đồng tuyển sinh

23/7

Hoàn thành cập nhật dữ liệu tuyển sinh vào phần mềm sổ điểm điện tử

Văn phòng

29/7

Nộp Sở GDĐT báo cáo chính thức về công tác tuyển sinh

BGH, văn phòng


Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu .
Địa chỉ: 21 Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội;

 Tel: 0243 9726 752                         Email: info@ptcsnguyendinhchieu.edu.vn

Design by: Vinastar LTD