Chỉ thị của Bộ Trưởng về nhiệm vụ năm học mới

Chỉ thị về  nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018 - 2019 của nghành Giáo dục

Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu .
Địa chỉ: 21 Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội;

 Tel: 0243 9726 752                         Email: info@ptcsnguyendinhchieu.edu.vn

Design by: Vinastar LTD