Truyền thông giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên cấp THCS năm học 2017-2018

CHƯƠNG TRÌNH

Truyền thông giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên cấp THCS năm học 2017-2018

 

     Thực hiện Chỉ số 505 CT-BGD ĐT ngày 20-02-2017 về việc tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn trong các cơ sở giáo dục; kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 04/02/2016 của UBND thành phố Hà Nội về việc thực hiện chương trình bảo vệ trẻ em trên đại bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020, thực hiện kế hoạch số 3965/KH- SGD&ĐT ngày 9/11/2017 của Sở GD&ĐT Hà Nội về kế hoạch truyền thông giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên năm học 2017-2018 

       Nâng cao kiến thức pháp luật và nhận thức về SKSS, sức khỏe tình dục trong cán bộ, giáo viên, học sinh. Tăng cường các biện pháp bảo vệ; kỹ năng phòng, chống xâm hạ tình dục cho lứa tuổi vị thành niên trong các hoạt động ngoại khóa.Tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng chống xâm hại cho học sinh trong nhà trường.

      Ngày 11/12/2017, trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu đã tổ chức Truyền thông giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên cấp THCS năm học 2017-2018.


Một số hình ảnh trong buổi tuyên truyền

Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu .
Địa chỉ: 21 Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội;

 Tel: 0243 9726 752                         Email: info@ptcsnguyendinhchieu.edu.vn

Design by: Vinastar LTD