BẢN TIN NỘI BỘ THÁNG 8/2019

UBND QUẬN HAI BÀ TRƯNG

TRƯỜNG PTCS NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

BẢN TIN NỘI BỘ THÁNG 8/2019

 1. Tiếp tục tuyên truyền về việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách Pháp luật của nhà nước:
 2. Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ chính trị, các nội dung HN Trung ương 10 khóa XII và bài phát biểu của đồng chí Tổng bí thư.
 3. Việc thực hiện Nghị quyết kỳ họp thứ 22 Ban chấp hành Đảng bộ quận khóa XXV.
 4. Tuyên truyền các nội dung về kết quả Đại hội Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam quận Hai Bà Trưng lần thứ XV, nhiệm kỳ 2019-2024.
 5. Xây dựng kế hoạch tổ chức kỷ niệm ngày lễ lớn trong tháng 8/2019
 6. 74 năm cách mạng tháng 8 (19/8/1945 – 19/8/2019)
 7. 74 năm Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (02/9/1945-02/9/2019)
 8. 89 năm ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 – 01/8/2019)
 9. 74 năm ngày thành lập Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 – 19/8/2019)
 10. Các hoạt động khác:
 11. Tổ chức hoạt động tổng kết hè 2019 (ngày 01/8/2019)
 12. Chuẩn bị khai giảng năm học mới 2019 – 2020
 13. Tổ chức tuyên truyền phòng chống dịch sốt xuất huyết, tiêu chảy cấp, các dịch bệnh mùa hè, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống cháy nổ.
 14. Triển khai cuộc thi “Tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến theo chỉ đạo của UBND Thành phố” theo hướng dẫn số 3281/SGD&ĐT-VP ngày 31/7/2019
 15. Khai giảng lớp xoa bóp dành cho HS khiếm thị của TT dạy nghề thành phố Hà Nội.

                                                                                                    PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                                         Lương Thu Hòa

 

Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu .
Địa chỉ: 21 Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội;

 Tel: 0243 9726 752                         Email: info@ptcsnguyendinhchieu.edu.vn

Design by: Vinastar LTD