Quy chế tổ chức và hoạt động của trường

1- Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường

2- Quy chế tổ chức và hoạt động của trường

Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu .
Địa chỉ: 21 Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội;

 Tel: 0243 9726 752                         Email: info@ptcsnguyendinhchieu.edu.vn

Design by: Vinastar LTD