Chương trình sữa học đường

Các thông tư, Nghị định chương trình sữa học đường

1. Quyết định của Thủ Tướng Chính Phủ Phê duyệt Chương trình Sữa học đường

2. Hướng đẫn triển khai Chương trình Sữa học đường của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo

3. Nghị Quyết HĐND TP HN thực hiện đề án Chương trình Sữa học đường

4. Quyết định UBND TP HN thực hiện đề án Chương trình Sữa học đường

 1  

Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu .
Địa chỉ: 21 Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội;

 Tel: 0243 9726 752                         Email: info@ptcsnguyendinhchieu.edu.vn

Design by: Vinastar LTD