DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018

DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018

(Quý vị có thể xem và dowload  theo File đính kèm)

 

 

Công khai ngân sách nhà nước năm 2018

Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu .
Địa chỉ: 21 Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội;

 Tel: 0243 9726 752                         Email: info@ptcsnguyendinhchieu.edu.vn

Design by: Vinastar LTD