Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý II năm 2019

Quý bạn đọc mở File đính kèm

Thu - chi ngân sách Quý II năm 2019

Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu .
Địa chỉ: 21 Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội;

 Tel: 0243 9726 752                         Email: info@ptcsnguyendinhchieu.edu.vn

Design by: Vinastar LTD