Công khai thực hiện dự toán Thu - Chi Ngân sách Quý I năm 2020

1.Công khai thực hiện dự toán Thu - Chi Ngân sách Quý I năm 2020

2.Quyết định số: 74/QD-PTCS NĐC

Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu .
Địa chỉ: 21 Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội;

 Tel: 0243 9726 752                         Email: info@ptcsnguyendinhchieu.edu.vn

Design by: Vinastar LTD