Công khai điều chỉnh giảm dự toán ngân sách năm 2020 (Đợt 3)

Công khai điều chỉnh giảm dự toán ngân sách năm 2020 (Đợt 3)

Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu .
Địa chỉ: 21 Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội;

 Tel: 0243 9726 752                         Email: info@ptcsnguyendinhchieu.edu.vn

Design by: Vinastar LTD