THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 6 NĂM HỌC 2021-2022

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

TRƯỜNG PTCS NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU

                                                                                Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2021

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 6

Năm học 2021 – 2022

  1.  Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển
  2.  Đối tượng tuyển sinh: Học sinh đã hoàn thành chương trình Tiểu học.
  3.  Độ tuổi:

* Tuổi của học sinh vào lớp 6 là 11 tuổi (sinh năm 2010)

* Những trường hợp đặc biệt:

- Những học sinh được học vượt lớp hoặc học sinh được vào học Tiểu học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định ở Tiểu học thì tuổi vào lớp 6 được giảm hoặc tăng căn cứ vào tuổi của năm tốt nghiệp Tiểu học;

- Học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh ở nước ngoài về nước có thể vào cấp học ở độ tuổi cao hơn ba tuổi so với quy định.

* Học sinh không lưu ban quá hai lần trong một cấp học.

4. Thời gian tuyển sinh:

- Từ ngày 18 tháng 7 năm 2021 đến hết ngày 20 tháng 7 năm 2021 tại trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu.

- Thời gian làm việc: Sáng: từ 8 giờ đến 11 giờ

                                   Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ

5. Hồ sơ bao gồm:

6. Thời gian tập trung:

8 giờ 00 ngày 02/8/2021 (thứ hai)học sinh tập trung tại trường để nhận lớp.

                                                                      HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu .
Địa chỉ: 21 Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội;

 Tel: 0243 9726 752                         Email: info@ptcsnguyendinhchieu.edu.vn

Design by: Vinastar LTD