Công khai chất lượng giáo dục thực tế, thu chi tài chính năm học 2020-2021

1,Công khai chất lượng giáo dục thực tế, thu chi tài chính năm học 2020-2021, cam kết chất lượng giáo dục và thông tin đội ngũ cán bộ GV-NV năm học 2021-2022

2, Cam kết chất lượng giáo dục khối tiểu học năm học 2021-2022

3, Cam kết chất lượng giáo dục khối THCS năm học 2021-2022

4, Thông tin cơ sở vật chất và thông tin về đội ngũ cán bộ GV-NV năm học 2021-2022

5, Mức thu học phí và các khoản thu khác năm học 2020-2021 và duwh kiến cho năm học tiếp theo.

Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu .
Địa chỉ: 21 Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội;

 Tel: 0243 9726 752                         Email: info@ptcsnguyendinhchieu.edu.vn

Design by: Vinastar LTD