Thông báo thi tuyển chức danh Hiệu trưởng cơ sở giáo dục công lập năm 2022

Thông báo thi tuyển chức danh Hiệu trưởng cơ sở giáo dục công lập năm 2022

Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu .
Địa chỉ: 21 Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội;

 Tel: 0243 9726 752                         Email: info@ptcsnguyendinhchieu.edu.vn

Design by: Vinastar LTD