Lịch tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023

1, Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023 của Sở giáo dục và Đào tạo Hà Nội

2, Kèm theo Phụ lục I

3, Kèm theo Phụ lục II

Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu .
Địa chỉ: 21 Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội;

 Tel: 0243 9726 752                         Email: info@ptcsnguyendinhchieu.edu.vn

Design by: Vinastar LTD